Gunnar Bjerke – Advarsel – Hykler – Overgriper

Gunnar Bjerke

Gunnar Bjerke – Advarsel – Hykler – Overgriper

Hageveine 34a, lei. H021, 3170 SEM

LITT AV SANNHETENT OM HYKLEREN OG OVERGRIPEREN GUNNAR BJERKE

Gunnar Bjerke har blant annet i lengre tid vært under lupen til BARNEVERNET pga. mistanke for mishandling av sitt barn som han har sammen med sin Thailandske kone, og at han har forvoldt seg mot det, og med uegnet forstyrrende oppførsel. Det ble fattet VEDTAK på grunnlag av fysiske beviser som slagmerker på barnet og høyrøstet bruk av skjellsord til det som er bekreftet av vitner. Det ble videre bestemt at barnet skulle forflyttes, og at Bjerke videre mistet sin formynderrett og samværsrett.

Barnet ble tvangsforflyttet til annen omsorg, og påsyn i en tid. I dag, og etter lang tid under observasjon og oppfølging i «annet hjem» har riktignok Bjerke fått midlertidig fortrolighet av BARNEVERNET til å ha en begrenset samværsrett, men under betingelser som streng kontroll og kontinuerlig oppsyn av barnevernet, og sammen med barnets mor som også lever fraskilt fra ham pga. mishandling som vold og trakassering og trusler.

«Bjerke er forelagt et forelegg /bot på kr. 8.000,- fra politiet for å ha forvoldt seg på sitt barn, men han nekter å betale.»

Det tilhører også i ferskere historie at Bjerke har motbydelige og alvorlige bekreftelser, og videre påstander som sedelighetsforbrytelser, at han har forgrepet seg beviselig på minst en mindreårig jente. Etter utsagn fra en av familiemedlemmene var piken 13-14 år gammel når utukten fant sted. Det har vært uro og stridigheter i deler av familien Bjerke pga. hans pedofile legning, og hans interesser i denne retning.

Bjerke har også en portefølje av KONKURSBEGJÆRINGER på flere selskaper igjennom årenes løp, og med underslag og inkassoer og utpantinger som følge, og i kjølvannet av sine misligholdelser og vanstyre av disse virksomhetene har han også satt andre bedrifter og kollegaer og «venner» i økonomisk uføre.

Han er godt kjent for sin livslange interesse for antikviteter som han har handlet landet rundt og beriket seg med på kremmer vis, og hvor også gauking av hjemmebrent og smuglersprit, samt heleri av tyvgods har vært en god subsidie til hans inntekt. Dette har medført at ubeskattede, «svarte penger» har ynglet rundt ham, og gode grunnlag for konfiskering av midler og verdier, og rom for alvorlige siktelser og tiltaler har funnet sted.

Bjerke har nå i senere tid vært under etterforskning av NAV for SVINDEL, dvs. for feilaktige opplysninger om egen status og inntektservervelse som har gitt ham uberettiget økonomisk gevinst.

Han er også kjent for å ha flyttet rundt i det ganske land Norge, og Sverige hvor han har gjort seg til kjenne for sine forfølgelser og trakasseringer, og med klare motiver for å fordreide virkelighetsbildet med løgn og egne forestillinger og vinklinger slik at saks-bildet/anledningen skal virke usannsynlig for oppmerksomheten. Dette omhandler naboer som bekjente og i engasjementer i blogger, debatter, facebook, og i medier, og hvor ellers mennesker møttes i fellesskap. Hans frekkhet er uten grenser og de som kjenner han velger å holde fornuftig avstand da hans sosiale antenner ikke er funksjonelle i en normal modus, men heller innstilt på å skape uberettiget ubehag og bråk og hykleri. Han er også kjent for å ha pådratt seg forskjellig anmeldelser hvor det er krenkelser og personstridigheter som gjelder.

For mitt vedkommende gjelder det saken med Gert Otkjær, Danmark og hans omtalte «svindlebeskyldning» av meg. Det viser seg at Gunnar Bjerke har gjort seg bekjent med Otkjær og involvert seg i saken og tatt parti med han med å fortsette å produsere hans løgner og påstander og videre med sine egne vanvittige tilegnelser og usannheter på en egen opprettet blogg for tilfellet, og på facebook og i flere tilknytninger hvor interesser deles der. Han har også vedlagt bilde av meg.

Gert Otkjær har tydeligvis observert Bjerkes finurlige egenskaper og sannsynligvis latente sider, og videre sett sitt snitt til å bruke Bjerkes ubegrensede frekkhet og respektløshet og manglende evne til å skille rett og galt, og hva som er lovmessig, og deretter gitt han tilgang til sakens dokumenteter som er private og sensitive, og som skulle være beskyttet og straffbart å offentliggjøre. Bjerke har offentliggjort dokumenter og utsagn etter sitt behov og tillagt løgner og egne forestillinger. Dette både før, og selv etter at jeg er frifunnet to ganger ved retten i Viborg, Danmark.

Var det ikke bedre at Bjerke blottet sine VEDTAK fra BARNEVERNET, og sine KONKURSBEGJÆRNINGER og UBETALTE REGNINGER og ANMELDELSER isteden for å legge seg etter andre i forsøk på integrere seg i ting han ikke aner det minste av, men han velger heller å underbygge løgn og grove ulovligheter for sitt gale behov for oppmerksomhetsspill, og selvfølgelig for unnværelse fra sin egen faktiske virkeligheten.

Det kan også nevnes at på nåværende tidspunkt at Bjerke delvis er sosialklient, og under tilskudd og hjelp fra sosialkontoret, og at han er uten eiendeler og har nok strev med sitt eget livsopphold, men i offentlighetens lys ønskes han å oppfattes som veletablert og bekymringsløs.

Dette er bare noen få av de opplysningene jeg har fått om Bjerke. De er i fra seriøse kilder og mennesker som har denne erfaring til dels, og som har hatt denne mannen innpå livet slik at disse ting har latt seg avsløre. Er det ikke slik mange ganger at den som hiver den største steinen har mest å forsvare selv, og for å dekke sin egen elendighet.

Hvordan kan en person som Gunnar Bjerke stå fram i anstendighetens navn som har en historie og adferd per i dag som er full av samfunns avvik og hvor det er store spørsmålstegn med hans eget liv og hans mentale tilstand. Han liker også å bekjenne i «festlige lag» at han er uslåelig og at han har en enorm tro på seg selv og at han er tilnærmet uovervinnelig.

Min advokat Torgeir Knutsen og jeg har i felles enighet blitt enig om å trekke saken midlertidig ut fra forliksrådet da vi ikke anser Gunnar Bjerke som beregnelig, og i den fatning som kreves generelt under normale omstendigheter for å vinne frem. Det vil bli alt for tidskrevende og kostbart.

Bjerke har hittil kostet meg kr. 90.000,- i saksomkostninger, og reise og oppholdsutgifter. Dette beløpet er jeg er fast bestemt på og få en kvittering igjen på likegyldig.

Gunnar Bjerke – Advarsel – Hykler – Overgriper

«FOR EN YNKELIG SYK SKAPNING DENNE GUNNAR BJERKE ER».

Mvh

Ståle Rubach